Βιοπαθολογικό - Μικροβιολογικό Εργαστήριο | Όλγα Χούρσογλου - Λοϊσίου στην Αθήνα

 
 
 
 
 
Ο σύγχρονος εξοπλισμός του Βιοπαθολογικού – Μικροβιολογικού εργαστηρίου μας και η ύπαρξη εξειδικευμένων επιστημόνων επιτρέπει την εκτέλεση όλων των εξετάσεων (μικροβιολογικές, βιοχημικές, αιματολογικές, ανοσολογικές, και ορμονολογικές) που απαιτεί σήμερα η Ιατρική.

Το εργαστήριο μας προφέρει την μελέτη των βιολογικών των βιολογικών υγρών, όπως αίμα, ούρα, πτύελα, κόπρανα κλπ. και έχει σκοπό την διάγνωση διαφόρων νοσημάτων και την παρακολούθηση αυτών.
 
 
 
 
Από την παραλαβή του δείγματος μέχρι και την παράδοση των αποτελεσμάτων, η όλη διαδικασία γίνεται μέσω πλήρους αυτοποιημένου συστήματος, που εκτελείται από έμπειρο προσωπικό που σας εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία, ώστε να αποτελέσουν άριστο εργαλείο στα χέρια σας ή του κλινικού Ιατρού.

Σκοπός μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.